Butterfly – CS – B Grade

Results

7 - 3
B Grade - CS
02 Autumn 2021

Semi Final (Andro) vs (Butterfly)

0 - 11
B Grade - CS
02 Autumn 2021

Donic – CS – B Grade vs Butterfly - CS - B Grade

6 - 5
B Grade - CS
02 Autumn 2021

Butterfly – CS – B Grade vs Andro - CS - B Grade

6 - 5
B Grade - CS
02 Autumn 2021

Butterfly – CS – B Grade vs Stiga - CS - B Grade

19:00
B Grade - CS
02 Autumn 2021

Butterfly – CS – B Grade vs (Bye)

6 - 5
B Grade - CS
02 Autumn 2021

Nittaku – CS – B Grade vs Butterfly - CS - B Grade

0 - 11
B Grade - CS
02 Autumn 2021

Donic – CS – B Grade vs Butterfly - CS - B Grade

7 - 4
B Grade - CS
02 Autumn 2021

Butterfly – CS – B Grade vs Andro - CS - B Grade

5 - 6
B Grade - CS
02 Autumn 2021

Butterfly – CS – B Grade vs Stiga - CS - B Grade

19:00
B Grade - CS
02 Autumn 2021

Butterfly – CS – B Grade vs (Bye)

8 - 3
B Grade - CS
02 Autumn 2021

Nittaku – CS – B Grade vs Butterfly - CS - B Grade

19:00
B Grade - CS
01 Summer 2021

Grand Final (Butterfly) vs (Andro)

8 - 3
B Grade - CS
01 Summer 2021

Semi Final (Butterfly) vs (Donic)

5 - 5
B Grade - CS
01 Summer 2021

Andro – CS – B Grade vs Butterfly - CS - B Grade

1 - 10
B Grade - CS
01 Summer 2021

Donic – CS – B Grade vs Butterfly - CS - B Grade

2 - 9
B Grade - CS
01 Summer 2021

Stiga – CS – B Grade vs Butterfly - CS - B Grade

1 - 10
B Grade - CS
01 Summer 2021

Andro – CS – B Grade vs Butterfly - CS - B Grade

4 - 7
B Grade - CS
01 Summer 2021

Donic – CS – B Grade vs Butterfly - CS - B Grade

8 - 3
B Grade - CS
Summer 2020

Donic – CS – B Grade vs Butterfly - CS - B Grade

6 - 5
B Grade - CS
Summer 2020

Butterfly – CS – B Grade vs Andro - CS - B Grade

5 - 6
B Grade - CS
Summer 2020

Butterfly – CS – B Grade vs Stiga - CS - B Grade

8 - 3
B Grade - CS
Summer 2020

Joola – CS – B Grade vs Butterfly - CS -B Grade

7 - 4
B Grade - CS
Summer 2020

Nittaku – CS – B Grade vs Butterfly - CS - B Grade